Uitlaat reparatie vervangen AD Autobedrijf Marc Mooij Obdam

De uitlaat van uw auto

Een uitlaat heeft een beperkte levensduur. Niet verwonderlijk voor een onderdeel dat dagelijks blootgesteld staat aan grote temperatuurverschillen, vocht en trillingen. Bovendien kan door verstopping de katalysator zijn werking verliezen. Gevolg: de motor gaat in noodloop en uw auto gaat niet harder dan vijftig kilometer per uur. Tijd om een bezoek te brengen aan AD Autobedrijf Marc Mooij in Obdam.


Het uitlaatsysteem en de APK
Bij de APK speelt de uitlaat een belangrijke rol. Gecontroleerd wordt of de uitlaat over de gehele lengte gasdicht is en of de uitlaat deugdelijk bevestigd is op alle steunpunten.
Daarnaast wordt gecontroleerd of de uitlaatgassen aan de wettelijke eisen voldoen. Bij benzinemotoren wordt hiervoor een viergasmeting uitgevoerd en bij dieselmotoren een roetmeting. Deze testen mogen uitsluitend door erkende keurmeesters met goedgekeurde testapparatuur uitvoeren.

Belangrijke functies uitlaat
De uitlaat voorkomt geluidshinder door het lawaai van de motor te dempen. Hij verbetert de prestaties van de motor door de juiste tegendruk te bieden en vermindert de milieubelasting door via een chemische reactie schadelijke stoffen in onschadelijke om te zetten.
Om deze taken naar behoren te vervullen is het belangrijk dat het uitlaatsysteem nauwkeurig volgens fabrieksspecificaties is samengesteld. Als u een kwaliteitsuitlaat bij AD Autobedrijf Marc Mooij laat monteren weet u voor 100% zeker dat deze uitlaat aan alle voorwaarden voldoet om optimaal te functioneren.

Maak nu afspraak
Meer weten over reparatie over vervangen van uw uitlaat? Bel ons: 0226-452405. Natuurlijk kunt u altijd bij ons langsrijden. Geheel vrijblijvend, dat spreekt voor zich. Online een afspraak maken is ook mogelijk.

Marc Mooij

Dobber 3
1713 GK Obdam
0226-452405
0226-453600
info@garagemarcmooij.nl

Openingstijden

VerkoopWerkplaats